Adibesedy

Už proběhly besedy s:

s MUDr. Stanislavem Kudrlem

s doc. Václavem Mikotou

s Janem Jílkem

s Markem Holubem

s Martinem Charvátem

s Pavlem Gregorem

28. 3. 2016

Už je to rok a kus, co Asociace pořádá veřejné besedy se zajímavými lidmi z oboru. Říkám si, že by stálo za to ohlédnout se zpět a zamyslet se nad tím, jaká témata nám besedy přinesly. První se zabývala tématem exuserů v adiktologických službách. Jak to vlastně bylo? Exuser má větší šanci navázat vztah s klientem díky svým zkušenostem? Motivace exuserů je zachránit svět, protože když se to podařilo jim, podaří se to přeci každému? Nebo je to skutečně jen prostředek, jak se udržet v abstinenci? Myslím, že toto jsou některé stereotypy a předsudky, které můžeme ještě sem tam zaslechnout, ale pokud jste se besedy účastnili, možná už se na to díváte jinak…

Pár měsíců na to jsme trochu filozofovali. Téma se týkalo závislosti na alkoholu a jejím prostupem literaturou a netradičním pohledem na celou problematiku. Může vůbec filosofie zasahovat do oboru adiktologie? Má to nějaký význam? A proč se tak často pití objevuje v knihách? Známí autoři jako alkoholici – je to snad nějaké pravidlo? Je vůbec možné jiné pojetí než bio-psycho-socio-spirituální? Další balíček otázek, na které jsme nalézali odpovědi a podle mého názoru, je zdravé a žádoucí hledat jiné pohledy na závislost…

Chvíli na to jsme malovali. Skutečně jsou obrázky tak mocné a odhalují naši osobnost? Znamená sklenička v obrazu problémy s alkoholem? Lze vůbec takovou metodu využít v léčbě závislých? A používá se vůbec? Hledání dalších technik, jak pomoci lidem s jejich problémy, je podle mě také důležité. Kreativita někdy chybí…

O nějaký půlrok později jsme do toho šli společně a zauvažovali jsme nad spoluzávislostí. Je závislost věc jedince nebo celé rodiny ba dokonce i známých a přátel? Čí je to vlastně problém, že brácha bere? Může okolí vůbec nějak ovlivnit život a úzdravu závislého? Vzpomenete si, jak to bylo? Systemické uvažování nám asi nemusí přirozeně přicházet na mysl a je dobré si to někdy připomenout. A zvažovat spoluzávislé jako klientelu oboru adiktologie také stojí za to…

Dejte vědět, jaká témata Vám přicházejí na mysl, kde jsou stále stereotypy a předsudky, co je opomíjeno, a myslíte si, že by stálo za to vytáhnout na světlo světa!

Anna Vondrová

Předsedkyně ČASA, z. s.