Adiktologické podcasty

PODCASTY jsou velký trend posledních let. V ČR i zahraniční najdeme širokou škálu jejich zaměření. Zde přinášíme naše tipy na adiktologické/psychologické podcasty.

CZ
🎧DIAGNÓZA F – Podcast, který najdete i na Radiu Wave, provází moderátorka Adéla. Nemluví jen o tématech duševních nemocí, ale i o adiktologických tématech.
🎧BRAIN WE ARE -Tento podcast vydávají dva nadšenci Kryštov a Vojtěch, kteří se snaží dopňovat informace z neurověd, filosofie a psychologie vlastními zkušenostmi. Často rozebírají témata ohledně psychedelik, závislostí nebo stavů změněného vědomí. 🎧MOJE TERAPIE – Moje terapie je podcastový seriál, v němž si štafetu předávají vypravěčské dvojice tvořené terapeuty a jejich klienty. Zaměřují se na témata jako jsou sexuální násilí, psychosomatika nebo potřeba být perfektní. Na tomto podcastu je velmi zajímavý vhled do vztahu klient-terapeut.
🎧TERAPIE LETÍ – V tomto podcastu uslyšíte zajímavé rozhovory s psychology, psychiatry, psychoterapeuty a dalšími odborníky z oboru. Naším tipem je rozhovor s psychiatrem Jakubem Minaříkem.

ANG
🎧SAY WHY TO DRUGS – Je anglický podcast s doktorkou Suzi Gage, která zajímavou formou přináší informace o různých návykových látkách. O přínosech a rizicích užívání drog hovoří s podloženými vědeckými fakty.
🎧THE DRUG CLASSROOM – Je edukativní podcast o drogách a jejich léčebném využití. V epizodách jsou probírány vědecké výzkumy, osobní zkušenosti nebo drogová politika.
🎧DRUG POSITIVE – Podcast ve kterém si Emanuel zve zajímavé hosty a společně s nimi mluví o léčebném využití návykových látek, historii, válce proti drogám a obecně destigmatizaci užívání.
🎧SOBERISH – Anglický podcast od ženy jménem Jessa, která si prošla závislostí. Mluví nejen o své cestě k abstinenci, ale zve si hosty s podobným příběhem.
🎧THE JOE ROGAN EXPERIENCE – Podcast od Joe Rogana určitě nemusím představovat. Joe si zve do svého podcastu celebrity a osobnosti, se kterými často naráží i na témata jako je vhled do svého vědomí a užívání látek psychedelik.

Slyšeli jste už některý z těchto podcastů❓
Zapomněli jsme na nějaký adiktologický podcast ❓