ADIKTOLOGIE: Studenti budoucím studentům

Dovolte, abychom vás, zájemce a uchazeče o studium adiktologie, pozvali na setkání s aktuálními studenty oboru adiktologie ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Českou asociací studentů adiktologie. 

Povíme si něco k danému oboru a jednotlivým úrovním studia: Bc, Mgr, Ph.D, za každý je vybrán jeden reprezentant – student, který bude sdílet svojí zkušenost a odpovídat na případné dotazy, včetně praktických informací, jako jsou termíny, poplatky, průběh přijímacího řízení, studium samotné, zkoušky, stáže a praxe, Erasmus a další studentské aktivity, ale také různé benefity, třeba to, kde se v okolí dobře najíte a jiné.

Setkání proběhne ve virtuálním prostoru přes platformu Microsoft Teams, odkaz bude vložen do události. Není potřeba cokoliv instalovat, stačí mít počítač, nejlépe s kamerou a mikrofonem a připojení k internetu. Aplikace umožňuje, jak přímé vstupy, tak pokládání dotazů prostřednictvím chatu.

Připravili jsme pro Vás prezentaci, v závěru bude prostor pro diskusi a zodpovězení dotazů a žádný dotaz není špatný. 

Těšíme se na vás. 

odkaz na událost na fb: https://www.facebook.com/events/239637724270331