Beseda na téma psychoterapeutické výcviky

Plný Akademický klub 1.LF UK Fausťák pozorně naslouchal panu profesorovi Miovskému a předsedovi České asociace adiktologů Ondřeji Sklenářovi při setkání na téma psychoterapeutické výcviky. Beseda byla zahájena prezentací Ondřeje Sklenáře. Informoval o své motivaci absolvovat psychoterapeutický výcvik, kolik ho to stálo peněz a času a jak ho výcvik posunul v práci s klienty i jak ho osobně obohatil. Pan profesor Miovský hovořil o uplatnitelnosti jednotlivých výcviků v adiktologii, o svých zkušenostech ze třech výcviků, které absolvoval (gestalt psychoterapie, integrativní psychoterapie a katatymně-imaginativní psychoterapie). Studenti byli seznámeni s připravovanou odborností klinický adiktolog, kde bude kromě jiného nutné absolvování psychoterapeutického výcviku a magisterské vzdělání v adiktologii. Velmi vtipná byla zmínka pana profesora, že psychoterapeutický výcvik opravdu nemusí mít všichni. Pokud jste na pracovišti, kde tomu tak je, a máte například přestěhovat skříň z chodby, stává se to neřešitelnou záležitostí…

Na závěr přináším shrnutí odpovědí na nejčastější dotazy:

Náklady na pětiletý výcvik se pohybují od 150 000,-Kč, platíte samotný výcvik, ubytování, stravování a cestu na místa výcviků a případné supervize.

Kvalitní výcvik můžete poznat podle toho, že opravdu neberou každého, kdo se přihlásí. V průběhu výcviku se neváhají rozloučit s účastníky, u kterých mají dojem, že se nikam neposouvají, nepracují ve výcviku a jejich uplatnění jako psychoterapeutů vidí problematicky.

V terapeutických výcvicích je malé zastoupení mužů, ti mají větší šanci být do kvalitního psychoterapeutického výcviku přijati.

Doporučený věk pro vstup do výcviku je alespoň dvacet šest let, i když ve výcviku který navštěvuji jsou dvě studentky psychologie, kterým je dvacet tři let.

Druh výcviku uplatnitelný v adiktologii se dá těžko striktně definovat, ale obecně lze doporučit zavedené psychoterapeutické směry, na které se dá navazovat v dalších nadstavbách pro specifické skupiny klientů.

František Trantina, tajemník ČASA

michal-ancka-a-ondra img_7631_31314227165_o

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *