Beseda s doc. Václavem Mikotou

Česká asociace studentů adiktologie, z. s.

Vás zve na besedu s

Václavem Mikotou

na téma

Závislost z pohledu psychoanalýzy 

Kdy: 8. 12. 2015 v 17:00
Kde: Akademický klub 1. LF, Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2

 

V naší besedě bych se rád soustředil na jev „narcistické nerovnováhy“, který se může projevit u každého z nás, kteří se považujeme za „normální lidi“. Jde o rozdíl mezi tím, za koho se považujeme a tím, kým bychom se měli v „ideálním případě“ stát. Percipovaný rozdíl mezi „ideálním“ a „aktuálně pozorovaným“ stavem v nás vyvolá „narcistickou krizi“, kterou ve „zdravých“ případech řešíme „strávením tohoto rozdílu“ a v případě narcistické nerovnováhy se s ním nesmíříme.  Kdo se v tomto okamžiku setká s drogou, která na subjektivní úrovni tento rozdíl bagatelisuje, ten je v nebezpečí, že se včlení do zdánlivě sebeuzdravujícího procesu užívání drogy, ale v konečném důsledku do sebezničujících zvyklostí. O tom bych si s Vámi rád popovídal.

Srdečně zdraví Václav Mikota

184