ČASA a Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Tento rok se konal 6.-12. listopadu 2017 a zaměřoval se mimo jiné na medicínu. Ve středu 8. listopadu se ČASA spolu s dalšími studenty 1. lékařské fakulty UK účastnili této velkolepé akce v budově AV ČR na Národní 3.

Návštěvníci stánku adiktologie měli možnost vyplnit test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu (AUDIT) nebo Fagerströmův test nikotinové závislosti. Studenti zájemcům ihned sdělili výsledky a snažili se zodpovědět veškeré jejich dotazy. Za vyplnění testů byli návštěvníci odměněny dárkovými předměty či sladkými nebo slanými pochoutkami.

Stánek mimo jiné nabízel vyzkoušení Smokerlyzeru – přístroje na měření CO ve vydechovaném vzduchu. Smokerlyzer se používá ke zjištění míry znečištění organismu oxidem uhelnatým, a to především u kuřáků k ověření míry expozice tabákovému kouři. Přístroj také ukazuje procento červených krvinek, na které je CO navázán, a které tudíž nemohou přenášet kyslík.

O Smokerlyzeru s jednou ze studentek adiktologie proběhl rozhovor pro Český rozhlas plus, dotazy byly zaměřené na měření CO ve vydechovaném vzduchu a kouření z třetí ruky.

Festival se nesmírně povedl a místnost se stánky byla po celý den doslova narvaná k prasknutí!

Děkujeme všem zúčastněným a Středisku společných činností Akademie věd ČR za opravdu skvělou akci!

 

xxx1

 

Kateřina Rokosová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *