ČASÁci pište do Adiktologie!

Vlajkovou lodí našeho oboru je časopis Adiktologie, hrdý člen Mezinárodní společnosti Addiction Journal Editors (ISAJE). Během studia vytváříte spoustu kvalitních prací, ty mohou být po malých úpravách vhodné pro zveřejnění. Nebojte se do časopisu posílat příspěvky. Je s tím trochu práce, ale využijte skvělé příležitosti dát o sobě vědět, hodně se na tom naučíte.

Jiří Liška a Anička Vondrová už připravují k publikování své seminární práce z předmětu Metodologie výzkumu v adiktologii a epidemiologii 2, velmi dobře hodnocené
MUDr. Viktorem Mravčíkem, já mám redakcí schválený článek o svépomocných skadi pozupinách pro patologické hráče,  určitě máte spoustu kvalitních věcí a témat i vy,  nebojte se něco napsat! A taky si časopis Adiktologie předplaťte!

S publikování prací členů ČASA pomáhá František Trantina, (co budu vědět tak zodpovím…) trantin@email.cz.

Kontakt na redakci: Mgr. Jaroslav Šejvl: jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz

Pokyny autorům časopisu Adiktologie:

http://www.adiktologie.cz/…/CASOPIS-ADIKTOLOGIE-POKYNY-AUTO…