Filmová sekce

Filmová sekce vznikla při České asociaci studentů adiktologie v listopadu 2015.  Prvním projektem jsou Filmové nášlehy, jako další možnost studijního vzdělávání, rozšiřování znalostí a zvýšení povědomí o zajímavých tématech  pro studenty oboru adiktologie (stávající, budoucí i minulé) a studenty dalších oborů na 1. LF UK. Tématické večery se konají každý měsíc v Akademickém klubu 1. LF UK.

Hlavním cílem projektu je skrze filmy se závislostní tématikou, které jsou vždy doplněny o besedu s odborníkem na dané  téma (vyučujícím na 1. LF UK), ozvláštnit studentům výuku a život na fakultě.

Kromě známých filmů se závislostní tématikou (např. Trainspotting, Kafe a cigára a jiné) se zaměřujeme také na nepříliš známá díla (např. Klášterní detox, Mravenci nesou smrt a jiné), která se zabývají podstatnými tématy, ale pozornosti veřejnost unikla.

Jako další cíl, jsme si stanovili skrze filmové školy vyhledat studentské filmy se závislostní tématikou, oslovit jejich tvůrce a uspořádat s nimi tématické večery. Tento cíl je zatím ve fázi jednání, ale do budoucna s ním jistě počítáme.

Zároveň vytváříme databázi zajímavých filmů se závislostní a psychologickou tématikou, která bude přístupná na stránkách naší studentské asociace.

Náš nejnovější projekt, na kterém v rámci Filmové sekce ČASA z.s. pracujeme, je pokusit se natočit film o názorech vybraných lidí (odborníků  i laiků) na to, co by se stalo, kdyby se v České republice legalizovala marihuana, tento projekt je ve fázi přípravy a na jeho realizaci se bude pracovat přes léto.

 

 

Matěj Černý

Vedoucí Filmové  sekce ČASA z.s.