Jeďte studovat do zahraničí!

ERASMUS – informace, odkazy, osobní zkušenosti

Studium v zahraničí a výměnné pobyty se studenty jsou již dnes nechybějícím prvkem studia nejen na vysoké škole. Pobyty tohoto typu obohatí studenta ve směru kulturním, poznávacím, vzdělávacím, ale také jazykovém, komunikačním a dovednostním. ERASMUS je skvělá příležitost dostat se do zahraničí, přiučit se novým oborovým věcem a poznat nový kraj a kulturu.
Z toho důvodu jsme se rozhodli pro Vás členy ČASA sehnat co nejvíce informací o tom, co vlastně ERASMUS je, z jakých zemí si můžete vybírat cílovou destinaci, jaké jsou podmínky přijetí, a další informace ohledně vyřizování k tomu připadajících záležitostí a usnadnění vyhledávání potřebných odkazů. Níže naleznete výčet několika stránek, které je nutné si projít před tím, než budete uvažovat nad možností vycestovat a zažít studium v jiné zemi.

Jak na Erasmus – krok za krokem aneb příručka cestchtivého studenta 1. LF UK (vydaná fakultou):
http://www.lf1.cuni.cz/document/3001/Erasmus.pdf

Erasmus 2015/2016 pro studenty adiktologie:

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/94/5199/Erasmus-2015-2016-pro-studenty-adiktologie

Destinace (dle oboru) na webových stránkách fakulty:

http://www.lf1.cuni.cz/bakalarske-a-navazujici-magisterske-obory

Vyhledávání zkušeností z ERASMU na jejich oficiálních stránkách:

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/index.php?country=2&city=Gent&school=121&homeSchool=14&year&type&eilc

K praktickým odkazům bychom Vám rádi sdělili osobní zkušenost studentky adiktologie – Terezy Černíkové:
Adiktologii studuji od r. 2010, v současné době jsem ve 2. ročníku navazujícího magisterského programu. Od 3. ročníku bakalářského studia pracuji na Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. V rámci bakalářské práce jsem porovnávala přístupy ke stíhaným osobám za drogové trestné činy v České republice a Belgii se zaměřením na institut drogových soudů, se kterým jsem se seznámila v rámci Erasmu. Přesto jsem se dosud v rámci adiktologie neprofilovala na určité téma, pole mého zájmu je velmi široké.

Už od počátku vysokoškolského studia jsem toužila využít možnosti studia v zahraničí. V rámci oboru adiktologie nebyl velký výběr partnerských univerzit. Vlastně tu byla pouze jedna možnost – Ghent University v Belgii. Jela jsem tedy do Belgie, přestože jsem téměř vůbec netušila, s čím se tam po odborné stránce setkám. Čím větší byla moje neznalost tamního prostředí a kvalit univerzity, tím větší bylo moje následné překvapení. V rámci studie ortopedagogiky (samozřejmě ne přímo adiktologie, je to opravdu velmi specifický studijní program) jsem měla možnost seznámit se s belgickým systémem služeb, předními odborníky v problematice závislostí a užívání návykových látek a hlavně si celkově rozšířit obzory, vnímání celé problematiky a využívaných přístupů. Studium adiktologie v České republice mě naučilo především uvažovat o věcech v souvislostech, studium v zahraničí mi poskytlo možnost podívat se i za roh tradičního mezioborového rámce. A když pominu spoustu deštivých dnů a několik administrativních obtíží, nemohu najít na své zkušenosti nic záporného. Samozřejmě Erasmus není pouze záležitost vzdělávání v rámci instituce, ale také v každodením životě – setkávání lidí z nejrůznějších prostředí a kultur ve (alespoň na počátku) zcela neznámé zemi, která se po čase stává druhým domovem. Zajímavé je, že až po návratu domů jsem zjistila, jak moc  přínosné pro mě bylo mé studium v Belgii, jak moc mi otevřelo obzory – a to nejen po akademické stránce… A tak jsem si svůj semestrální pobyt o další semestr prodloužila.

 

Snad Vám budou tyto informace k užitku a v budoucnu se můžete těšit na rubriku a články o osobních zkušenostech studentů z ERASMU a případné novinky z oblasti cestování studentů do zahraničí! J
V případě dotazů se obraťte přímo na osoby uvedené v odkazech nebo na e-mail ČASA (addictology.student@gmail.com).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *