Lůžkové oddělení ženy – Klinika adiktologie

Adresa: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Lůžkové oddělení ženy, Apolinářská 4, Praha 2

Ročník: druhý

Časová dotace: 40 hodin

Praxi jsem absolvovala lůžkovém oddělení pro ženy na Klinice adiktologie. Šlo o ústavní odvykací léčbu, ve které je pacientka minimálně 12 týdnů. Léčebný program zde je vystavěn tak, aby za příznivých podmínek vystavil pacientky situacím, které v minulosti nezvládaly, pomohl jim porozumět důvodům jejich selhávání a dosáhnout takových změn, aby dokázaly zvládnout požadavky běžného života bez drog. Individuální léčebný plán je jim sestavován na základě komplexního vyšetření pacientky. Základ terapie tvoří komunitní systém s psychoterapií, režimovým programem včetně edukace, ergoterapie a farmakoterapie. 

Praxi jsem si bez problému domluvila s Mgr. Annou Volfovou (anna.volfova@vfn.cz). Stáž probíhá týden v kuse vždy přibližně od 8:00 do 16:00. Stážista se dostaví v pondělí ráno a domluví si pravidla a průběh stáže. Stážista dostane týdenní program oddělení a domluví si aktivity, kterých se zúčastní. Je to například ranní komunita, pracovní terapie, skupinové terapie, relaxace,…

Praxi zde bych všem doporučila. Viděla jsem, jaká je role adiktologa ve zdravotnickém zařízení a mohla jsem sledovat jeho spolupráci s dalšími členy týmu. Vyhovovala mi role pozorovatele a zároveň možnost se po domluvě se zapojit aktivně do některých aktivit. Určitě to byla jedna z nejužitečnějších a nejpříjemnějších praxí.

zdroj: adiktologie.cz

více informací: https://www.adiktologie.cz/luzkove-oddeleni-zeny