Mravenci nesou smrt

Ahoj,

dne 29. 3. 2016 se v Akademickém klubu uskutečnily už čtvrté Filmové nášlehy. Na programu byl film Mravenci nesou smrt z roku 1985, který se soustředí na boj policie v Karlových Varech proti mezinárodní síti distributorů drog. Už začátek filmu je úsměvný, neboť začíná citátem ,,Tento film je věnován těm, kteří bojují proti šíření zla narkomanie“, v čistě persekučním duchu se film nese i dále. Zobrazuje ,,hrdinné“ socialistické policisty proti pokleslým západním i domácím zločincům bez svědomí. Film rozhodně stojí za shlédnutí, už kvůli jistým mrazivým momentům, které mají ukazovat ,,dokonalost“ policie, ale vypadá to naprosto jinak…

Následovala beseda s Mgr. Romanem Gabrhelíkem Ph.D., odborníkem na oblast prevence rizikového chování a vyučujícím na 1. LF UK. Tématem byly špatné příklady v prevenci a hlavně role policie v ní. Ještě před začátkem diskuze jsme promítli klip policie Moravskoslezkého  kraje ,,BEREŠ? ZEMŘEŠ!“ https://www.youtube.com/watch?v=NS-uDQcFrjs. Diskuze byla nesmírně zajímavá, i proto,  že v publiku bylo několik studentek, které se aktivně angažují v oboru primární prevence jako lektorky.

Popisovat celou diskuzi by bylo na dlouhý román, pokusím se tedy nastínit její vyústění. V prevenci nás čeká ještě hodně práce, která ale rozhodně není marná. Prevence si za poslední léta zvýšila prestiž, jde to sice pomalu, ale jistě. Co jí brzdí, jsou právě špatné příklady v prevenci, které, pokud jsou izolovanou aktivitou, nemají žádný  hmatatelný význam, ale pokud by byly v rámci komplexního programu prevence, tak se s nimi dá pracovat (mluvím hlavně o promítání filmů, které mají odstrašit, besedy s exusery, diskuze s policisty). Co se týče policistů, tak jejich práce ve školách může být přínosná, jen nesmí překračovat své kompetence, soustředit se tedy na oblast práva a persekucí, ale nezacházet dál. Také byl představen projekt VYNPSI, který se soustředí na testování vzdělání a kompetencí lidí, kteří působí v prevenci. Závěrem tedy je možné říct, že by bylo velmi dobré, kdyby v budoucnu nebyl do školy vpuštěn nikdo, kdo nemá příslušné vzdělání a kompetence v dané oblasti, ale je to běh na dlouhou trať, nicméně rozhodně stojí za to!

Budeme se na Vás těšit na dalších Filmových nášlezích 🙂

 

IMG_0020IMG_0021IMG_0028IMG_0032

 

Matěj Černý

Vedoucí Filmové  sekce ČASA z.s.