Členství v asociaci

Řádným členem Asociace se může stát každý, kdo studuje v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu adiktologie v České republice nebo je jeho absolventem a ztotožňuje se s cíli Asociace.

Členství vzniká zaplacením členského poplatku ve výši 100 kč a vyplněním přihlášky Asociace při splnění podmínek v tomto článku.

Členský poplatek se platí za každý kalendářní rok.

Členství zaniká:

  1. v případě nezaplacení členského poplatku na příslušný kalendářní rok,
  2. vystoupením člena na základě jeho rozhodnutí,
  3. vyloučením na základě rozhodnutí Předsednictva Asociace,
  4. řádným nebo předčasným ukončením studia adiktologie na vysoké škole,
    1. v případě ukončení vysokoškolského studia může Předsednictvo rozhodnout o prodloužení řádného členství o dva roky.

 

Pokyny k tomu, jak se členem stát, nalezenete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *