Právnické profese a závislosti

V úterý 22. března odpoledne uspořádala ČASA společně se studenty právnické fakulty sdruženými ve spolku Juristi besedu na téma „Právnické profese a závislosti“. Přes šedesát pozorných posluchačů vyslechlo čtyři přednáškové bloky:
Proč právnické profese a závislosti? (František Trantina), Právnické profese a alkohol (Mgr. Adam Kulhánek), Nelegální návykové látky (Karel Kolitsch), Mám problém? A co dál? (Lenka Richterová). V následné diskusi potvrdili budoucí právníci, že téma extrémní pracovní zátěže a užívání návykových látek je zajímá a uvědomují si některá rizika. Pokud budete chtít jako členové ČASA uspořádat podobnou akci pro studenty jinýc10409546_1012516638819952_2572175728175869250_nh vysokých škol, předsednictvo ČASA vám poskytne podporu.

František Trantina, tajemník Č
ASA

12074730_965799843516905_3878151632123417656_n (1) 12074730_965799843516905_3878151632123417656_n 12243082_965799943516895_7054479143435552082_n 11200611_965799956850227_7330899271735671733_n12321213_965799833516906_7104438804360894161_n1929441_965799813516908_2587659010158399299_n