Zpráva z Purkyňky 6. 1. 2016

Zpráva ze semináře  370. pracovní schůze SNN ČLS JEP  

Neděste se názvu, to  je Purkyňka, pravidelná akce pořádaná v aule Apolináře, kde jsou prezentovány aktuální informace z našeho oboru.

Ve středu 6. ledna prezentovala Mgr. Barbara Janíková výsledky  sčítání adiktologických služeb 2014.

Z celkového počtu 271 zařízení zahrnutých do sčítání se 157 identifikovalo jako sociální zařízení, 97 jako zdravotnické, 20 jako školské, 15 jako církevní zařízení a 5 mělo jiný status.
Podle charakteristiky hlavního zaměření programu bylo 39,5% zařízení  adiltologické péče, 34,3% sociální péče a 17% psychiatrické zdravotní péče.

Jaké je profesní zastoupení v adiktologických službách? Zajímavý je nárůst počtu adiktologů, při sčítání adiktologických služeb v roce 2012 bylo evidováno 123 pracovních pozic, v roce 2014 už to bylo 203 míst. Nejvíce je zdravotních sester 599  a sociálních pracovníků 578.

Vznik adiktologických zařízení
popisek k obrázku:
Počet programů podle roku založení
Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

V druhé části semináře představila Ing. Blanka Nechanská Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD). Ten sjednocuje dva hlásné systémy,  Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL spravovaný ÚZIS)  a Registr žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Do registru NRLUD se hlásí každá osoba, která kvůli  užívání drogy (včetně alkoholu a tabáku) či kvůli gamblingu navštíví zařízení poskytující zdravotnické a nebo sociální služby, a u které je zahájena léčba směřující k předpokládané úzdravě. Zajímavostí je, že v novém systému můžete u klienta uvést i národnost moravskou.

Víte co znamená zkratka v nadpisu? Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

František Trantina, tajemník ČASA z.s.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *