Beseda s Markem Holubem

Arteterapie v léčbě závislostí Vernisáž výstavy obrazů z arteterapeutické dílny PN Bohnice, studentskou besedu na téma „Arteterapie v léčbě závislostí“ a dražbu několika obrazů z výstavy uspořádali studenti adiktologie první květnové pondělí v Akademickém klubu 1. LF UK. Hostem byl Marek Holub, výtvarník, arteterapeut a psychoterapeut, který se věnuje problematice závislostí. Jako představitel rožnovské interpretační […]

Beseda s Martinem Charvátem

beseda březen2015 Filosofická reflexe problematiky alkoholismu Studenti adiktologie uspořádali v Akademickém klubu 1. LF UK druhou studentskou besedu, téma bylo „Filozofická reflexe problematiky alkoholismu“. Tentokrát byl hostem pan Mgr. Martin Charvát, doktorand na Katedře elektronické kultury a sémiotiky FHS UK. V úvodu se vymezil, že rozhodně nechce nikomu radit jak léčit závislosti, ale nabízí svůj filozofický […]

Beseda s Pavlem Gregorem

Beseda P.Gregor 1 Nápad pořádat besedy studentů adiktologie se zajímavými osobnostmi vznikl v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, když manažerka klubu Michaela Šerá-Čuteková nabízela  studentům adiktologie prostory klubu  k využití. První beseda se uskutečnila v aule Kliniky adiktologie, v termínu který vyhovoval našemu hostu byl Akademický klub 1.LF UK obsazen jinou akcí. Děkujeme panu profesoru […]