TŘI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOTAZY OHLEDNĚ ERASMU+

Vzhledem k blížícímu se termínu přihlašování na Erasmus+ jsme se s Matějem Černým rozhodli zjistit odpovědi na nejčastěji kladené otázky na zahraniční pobyty na spřátelených univerzitách. Díky Mgr. Lucii Jurystové a Mgr. Jaroslavu Vackovi, kteří Vám ochotně odpoví na jakýkoli dotaz, jsme zjistili následující:

1) Docházka u všech předmětů automaticky uznávána není! Vždy jde o individuální domluvu s vyučujícím. Buď lze předmět splnit na dálku (např. ve formě seminární práce) nebo až po příjezdu nazpět ve formě zkoušky. U nácvikových předmětů se splnění přesouvá na další rok.

2) Pokud jde o prodlužování studia. Jde to! Jako bakaláři máme právo na 3+1 rok a jako magistři na 2+1 rok!

3) Díky panu Mgr. Davidu Sanetrníkovi jsme se dále dozvěděli, že na Erasmus+ se mohou hlásit i studenti, kteří letos končí bakaláře a chtějí vyrazit na studijní zahraniční pobyt již v prvním semestru magisterského studia. Podmínkou je, abyste v době, kdy budete přijati zahraniční univerzitou a kdy vám má být vydáno Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia pro zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+, jste už byli zapsáni jako studenti navazujícího magisterského studia. ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO: Uděláte-li na jaře přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia a do začátku července se zapíšete, stihne se z hlediska Erasmu+ i v případě výjezdu v zimním semestru vše v naprosté pohodě.

Takže pokud přemýšlíte nad zahraničním studijním pobytě, neváhejte!

Posílejte přihlášky do 15. února 2016!!!

Podrobné instrukce čtěte zde:

http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/94/5427/Erasmus-2016-2017-pro-studenty-adiktologie

a s případnými dotazy se obracejte na kolegyni Mgr. Lucii Jurystovou (jurystova@adiktologie.cz).

Barbora Šťastná

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *