Ústřední vojenská nemocnice Praha: Psychiatrické oddělení

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 

Ročník: první

Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Loutocká

Praxe byla skvělá, účastnila jsem se vizit, vyšetření, pustili mne popovídat si s pacienty, jednali se mnou velice slušně a mohla jsem se zúčastnit porady.

Další informace: www.uvn.cz/cs/psychiatrie

Anička Oplová