Vydařená akce pro uchazeče o studium adiktologie

V neděli 7.2.2021 se konal webinář Adiktologie: studenti budoucím studentům a dle našeho názoru se vydařil! 🤩 Sešlo se vás přes 40 a díky vaším dotazům jsme vám mohli předat mnohem více informací, než jsme původně měli k prezentaci. Za vaši pozornost a aktivitu vám moc děkujeme a přejeme všem mnoho úspěchů v budoucím studiu. 😊 Ti z vás, kteří online setkání nestihli, nezoufejte! 🙃 Již nyní naleznete záznam z události na našem youtubovém kanálu.

V druhé části webináře jsme odpovídali na vaše dotazy a dávali typy na zajímavé články a publikace. Mezi které patřily například články APLP:

Informace o ubytování na Kolejích UK:

https://www.lf1.cuni.cz/koleje

A v neposlední řadě literatura k přijímacím zkouškám nebo jen k prostudování oboru:

  • Klinická adiktologie, Základy klinické adiktologie, Psychoterapuetické systémy v adiktologii, Kvalita a efektivita v prevenci a léčbě drogových závislostí – vše pan docent Kalina
  • Adiktologické poradenství – G Millerová
  • Skupinová psychoterapie v praxi – S. Kratochvíl
  • Závislost – P. Rohr, Gossop, M. (2009)
  • Léčba problémů spojených se zneužíváním drog. Praha: NMS/Úřad vlády ČR. 
  • Kuklová, M. (2016). Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí. Praha: Portál.

Zároveň pokud máte jakékoliv dotazy ke studiu, rádi vám na ně odpovíme. Můžete nás kontaktovat na facebooku, instagramu nebo na našem e-mailu addictology.student@gmail.com.