Wikiskripta

Milí studenti,

připojte se k našemu projektu Wikiskripta. Sekce Adiktologie na tomto portálu zeje prázdnotou a rádi

bychom, aby tomu bylo naopak. Tento portál nabízí mnoho studijních materiálů, nicméně málo těch

adiktologických. V adiktologie obecně je málo studijních materiálů ať už v papírové či elektronické

podobě.

Rádi bychom Vás vyzvali, abyste společně s námi přidávali články k jednotlivým předmětům.

Máte zpracované otázky k některým z našich předmětů? Komentáře a postřehy z některých hodin?

Hoďte to do wordu a pošlete na email koordinátorce tohoto projektu Kristýně. Pokud máte jakékoliv

dotazy k obsahu nebo formální úpravě, neváhejte napsat a doptat se.

A co z toho? Vy pomůžete ostatním spolužákům, ale nezapomeňte, že i oni vkládáním vypracovaných

otázek pomůžou Vám.

 

Kontaktní osoba: Kristýna Fišerová

Email: kristyna.fiserova@gmail.com