Beseda s Markem Holubem

Arteterapie v léčbě závislostí

Vernisáž výstavy obrazů z arteterapeutické dílny PN Bohnice, studentskou besedu na téma „Arteterapie v léčbě závislostí“ a dražbu několika obrazů z výstavy uspořádali studenti adiktologie první květnové pondělí v Akademickém klubu 1. LF UK.
Hostem byl Marek Holub, výtvarník, arteterapeut a psychoterapeut, který se věnuje problematice závislostí. Jako představitel rožnovské interpretační arteterapie představil roli obrazu, který do vztahu terapeut – klient přináší třetí prvek. Nad obrazem namalovaným klientem můžeme diskutovat, o tématech na obraze může klient hovořit otevřeněji, než kdyby odpovídal na přímé otázky. Rožnovská arteterapie je založena na výtvarném vedení klienta a interpretaci obrazu s klientem. Výtvarný artefakt odráží psychickou realitu a vnímání jedince. Barevnost, znakovost, prostorová nebo kompoziční nevyváženost může vypovídat o stavu klienta.
Na typických výtvarných dílech schizofreniků, alkoholiků, osob s hraniční poruchou osobnosti a uživatelů nelegálních návykových látek demonstroval Marek Holub charakteristické znaky jejich výtvarných děl. Na představených obrazech vysvětlil, jak lze z výtvarného díla usoudit, v jakém věku začal klient s drogovou kariérou či jakou návykovou látku užíval.
Na závěr besedy proběhla aukce vybraných obrazů a celý výtěžek z aukce, věnovali studenti arteterapeutickému atelieru PN Bohnice na nákup výtvarných potřeb.
V návaznosti na besedu studenti pořádají zážitkové setkání ve formě workshopu tematicky zaměřeného na arteterapii, jehož cílem je seznámit se s technikami arteterapie v praxi.

11010969_10203047770674627_8213702649067498480_n11215087_10203047760914383_6945450357268679826_n11212579_10203047775194740_4270691614237412224_o11187141_10203047769314593_917378214228628064_o20894_10203047760954384_4198233790233375786_n

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *