Výstava a aukce obrazů klientů PN Bohnice

Arteterapie a závislost

Výstava vznikla ve spolupráci studentů adiktologie spolu s Arteterapeutickým ateliérem v PN Bohnice

Na výstavě je představen výběr děl pacientů bohnického ateliéru.

Na aukci se vytěžilo celkově 3300kč a celá částka byla věnována ateliéru na materiál. Všem přihazujícím tímto děkujeme za jejich účast.

Arteterapie v rožnovském pojetí se podle Čermáka (2011) zabývá nejen procesem tvorby artefaktu, ale také výsledkem. Ruka je konečným nástrojem autorova záměru, jeho snahy reagovat na zadání. U závislých osob často dochází k neschopnosti potřebné téma v mysli rekonstruovat, případně se autor s tématem vypořádá tak, že unikne do abstrakce, znaku, symbolu nebo podá pro jiného nesrozumitelné sdělení.

Jedním z důležitých aspektů arteterapie je vývojové hledisko. Závislost může signalizovat nevyřešení něčeho, co již mělo být vyřešeno. Může tedy vznikat rozpor mezi kognitivní úrovní, odpovídajícím chronologickým věkem a úrovní emočního zrání.

Nosné je upřednostnit obraz před slovem. Kultivací výtvarného projevu se podněcují sebeúzravné mechanizmy a znovuprožití chybějící vývojové fáze. To může snížit potřebu drogy (Vyplašilová, 2003).

11218719_10203047767674552_9130408663061824816_n11182536_10203047768474572_8369024230730346517_o11050239_10203047767794555_4509954247487984621_n10632730_10203047781354894_2356655903748691194_n

 

Čermák, B. (2011). Rozdíly v barevnosti prací osob závislých na alkoholu a závislých na nealkoholových drogách. Adiktologie, (11)4, 216-224.

Vyplašilová, M. (2003). Arteterapie zaměřená na fylo a ontogenetický vývoj jedince a její způsob aplikace v léčbě drogově závislých. Adiktologie (3)2, 49-54.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *