Beseda s Martinem Charvátem

Filosofická reflexe problematiky alkoholismu

Studenti adiktologie uspořádali v Akademickém klubu 1. LF UK druhou studentskou besedu, téma bylo „Filozofická reflexe problematiky alkoholismu“. Tentokrát byl hostem pan Mgr. Martin Charvát, doktorand na Katedře elektronické kultury a sémiotiky FHS UK. V úvodu se vymezil, že rozhodně nechce nikomu radit jak léčit závislosti, ale nabízí svůj filozofický pohled na alkoholismus.

Hovořil o historii vnímání a diagnostiky duševních onemocnění, o tom co je normální a společensky přijatelné chování a jak se toto vnímání mění v čase společně s vývojem společnosti.

Jeho filozofický pohled na alkoholismus obsahoval vysvětlení role tělesnosti v procesu závislosti, vysvětlení že alkoholik v opilosti nevnímá současnost, ale zabývá se minulostí nebo budoucností a že vlastně jeho poslední sklenka není sklenkou poslední, ale předposlední.

Na závěr vysvětlil své vnímání nadpřirozené síly, ke které se obracejí alkoholici ve svépomocném programu Alcoholics Anonymus.

Pohled filozofa na alkoholismus byl zajímavý a pro mnohé studenty objevný. Mgr. Martin Charvát prokázal velikou sečtělost, když hovořil o alkoholismu a dalších závislostech popsaných v literárních dílech, i umělcích, kteří měli nebo mají problém s návykovými látkami. Cílem besedy bylo naladit posluchače na jiné vnímání fenoménu závislosti, otevřít jiné možnosti přemýšlení nad tímto tématem.

10612810_10203315890137446_8086666204869762265_n10409407_10203315890417453_825070391666902775_n11329958_10203315869856939_2360307772501502600_n11219146_10203047760874382_7955499883520281454_n10730890_10203315861376727_8927004384835438368_n

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *