Beseda s Pavlem Gregorem

 

Nápad pořádat besedy studentů adiktologie se zajímavými osobnostmi vznikl v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, když manažerka klubu Michaela Šerá-Čuteková nabízela  studentům adiktologie prostory klubu  k využití.

První beseda se uskutečnila v aule Kliniky adiktologie, v termínu který vyhovoval našemu hostu byl Akademický klub 1.LF UK obsazen jinou akcí. Děkujeme panu profesoru Michalu Miovskému, že nad naší akcí převzal záštitu a panu primáři Petru Popovovi, že nám umožnil využít prostory auly Kliniky adiktologie.

Hostem byl Pavel Gregor, absolvent psychoterapeutického výcviku SUR, bývalý dlouholetý uživatel  metamfetaminu. Podílel se na vývoji krystalického pervitinu, byl ve výkonu trestu, při výbuchu domácí varny  pervitinu  byl těžce zraněn. Pracuje více než deset let v  Psychiatrické nemocnici Bohnice v odděleních režimové péče pro muže léčící se ze závislosti na návykových látkách jako adiktolog a psychoterapeut. Téma besedy bylo ex-user v adiktologických službách.

Do auly Kliniky adiktologie přišlo téměř sedmdesát studentů, nechyběli ani studenti filosofické fakulty, kteří se zajímají o problematiku závislostí. Psychoterapeut Pavel Gregor představil svůj životní příběh a potom trpělivě odpovídal na mnoho dotazů jak z historie drogové scény v České republice, tak na dotazy o jeho práci adiktologa a psychoterapeuta.
Účastníci besedy si mohli prohlédnout i zajímavá výtvarná díla a písemnosti  jeho klientů.  Setkání s autentickým představitelem drogové scény z osmdesátých a devadesátých let minulého století a současným adiktologem bylo jedinečné.

Beseda měla kladný  ohlas mezi studenty a dostali jsme mnoho doporučení  na další hosty, děkujeme. Na besedy chceme zvát výrazné osobnosti  i představitele nových názorů z širokého spektra odborníků, kteří se léčbou závislostí teoreticky nebo prakticky zabývají. Setkání mají sloužit k diskusi studentů s hosty.

Povídání se zajímavými osobnostmi  budeme pořádat pravidelně, dvě v letním a  dvě v zimním semestru. V květnu uspořádáme v Akademickém klubu 1. LF UK výstavu obrazů z atelieru artetreapie, výstava bude zahájena 4. května besedou s arteterapeutem Markem Holubem.

10847898_10205208354349949_7233354771006475542_n 10846036_10205208361750134_5441216237606798586_n 10806411_10205208361710133_4449850950198347630_n 10801849_10205208355109968_5564477902938100099_n 10423685_10205208353149919_262838451314743625_n 10421277_10205208350909863_9061253576182587470_n 10846025_10205208362990165_1276281430278455933_n 10806430_10205208355269972_8128086024328898162_n 10801841_10205208354589955_7595969576709121102_n 10523850_10205208353389925_8430117115755222169_n 1536441_10205208361470127_2076755519859152851_n 11361_10205208361430126_1764567048005545074_n

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *