PPRCH 2015

Zveme Vás na XII. ročník konference PPRCH (Primární prevence rizikového chování).

Téma: Dobrá praxe v prevenci aneb 

             „Konec řečí, jdeme k věci“

Datum konání: 9. – 10. 11. 2015

Místo konání: Magistrát Hlavního města Prahy

Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Pro bližší informace: http://www.pprch.cz/

Možnost brigády – výpomoc na konferenci PPRCH, jednorázová odměna 2.000,- Kč za oba dva dny. V případě zájmu napište: sejvl@adiktologie.cz

Naše asociace bude mít na letošní konferenci PPRCH příspěvek příspěvky, tak přijďte.

Představení České asociace studentů adiktologie

Lenka Richterová, Anna Vondrová

Cílem prezentace je představit nově vzniklou asociaci studentů adiktologie. Česká asociace studentů adiktologie, z. s. je univerzitním spolkem studentů adiktologie působící na území České republiky a pracující na základě dobrovolnosti. Mezi její hlavní cíle patří sdružování studentů adiktologie a pomáhání jim ve studiu a profesním uplatnění, spolupracování s akademickou obcí a profesionálními pracovníky v adiktologických službách v České republice i v zahraničí. Naším posláním je zastupovat potřeby a zájmy adiktologických studentů. V příspěvku budeme mluvit o našich současných i připravovaných aktivitách činnostech a akcích. Chceme poskytnout studentům možnost k růstu jak profesionálně, tak osobně. Poskytujeme prostor se učit a sdílet mezi sebou navzájem a spolupracovat s akademiky a odborníky. Snažíme se zvýšit povědomí o zásadách adiktologie, snížit o ní mylné představy a integrovat adiktologické koncepty do společnosti.

Také Vás zveme na příspěvek naší členky Báry Šťastné.

Výsledky projektu VYNSPI II.

Barbora Šťastná

Úvod: Příspěvek se týká představení on-line systému výkaznictví, prostřednictvím kterého byly výsledky sbírány. Tento systém výkaznictví vychází z koncepce MPP. Je zaměřen na získání informací o preventivních aktivitách na školách tak, aby byl srozumitelný, jednotný pro všechny školy a školská zařízení. Dále zde budou prezentovány výsledky samotného projektu VYNSPI II., který byl zaměřen na implementaci a evaluaci minimálních preventivních programů a systémových nástrojů ve školách a školských zařízeních. Na závěr budou předneseny zpětné vazby od uživatelů on-line systému výkaznictví.

Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 60 pedagogů, věnujících se školní metodice prevence pro danou školu. Online výkaz vyplnilo 15 škol ze 4 krajů.

Cíl: Hlavními cíli projektu bylo otestovat a ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování. Sjednotit způsob hodnocení a podobu výsledných zpráv, a k tomu byl vytvořen tento on-line systém výkaznictví preventivních aktivit. Dalším cílem systému výkaznictví je poskytnout školám a jejich pracovníkům, podílejících se na školní primární prevenci rizikového chování, nástroj k vlastní reflexi a evaluaci realizovaných preventivních aktivit na škole v uplynulém roce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *